PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Facebook

"Beskid" pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Konkursy
Jak się zapisać do PTT?
Polary I podkoszulki
Twój Mount Everest

LUDZIE 30-LECIA PTT O/BESKD


W ciągu 30 lat istnienia reaktywowanego Oddziału PTT „Beskid”, przez jego struktury przewinęło się wiele zasłużonych osób, których zaangażowanie miało decydujący wpływ na efekty działalności i wizerunek naszej Organizacji. W tym okresie prezesami Oddziału byli: Maciej Zaremba w latach 1990-2004, Wojciech Lippa 2004-2007, Wojciech Szarota 2007-2019 oraz Jolanta Augustyńska od 2019. I to oni otwierają galerię zasłużonych. Każdy z nich wytypował osoby, które w czasie jego prezesury szczególnie się wyróżniły, na których  zaangażowanie i współpracę zawsze mogli liczyć. Wyróżnieni za pracę społeczną dla Oddziału PTT „Beskid” wymienieni są w kolejności alfabetycznej:


Maciej ZarembaMaciej Zaremba

Prezes PTT Beskid: 1990-2004
Prezes Honorowy


Reaktywował nowosądecki Oddział PTT w 1990, był jego prezesem przez 5 kadencji w latach 1990-2004, a od 2004 roku Prezesem Honorowym. Rzucił hasło „Nasze miejsce jest w górach” i wycieczki górskie stały się podstawową działalnością Oddziału. Jako przewodnik prowadził 260 wycieczek. Zorganizował 2 kursy przewodników beskidzkich i założył Koło Przewodników PTT. Założył Bibliotekę Oddziałową. Zorganizował wyznakowanie Szlaku bł. Kingi i Nowosądeckich Szlaków Spacerowych PTT. Doprowadził do reaktywowania w PTT odznaki GOT i w latach 1994-2004 był przewodniczącym Komisji Oddziałowej GOT weryfikując odznaki. Zredagował i wydał 63 numery pisma „Beskid”.  W 2005 napisał monografię Oddziału oraz przygotował jej uzupełnione wydania w 2015 i 2020. Napisał wiele prac i artykułów dotyczących historii Oddziału od 1906, zamieszczonych m. in. w „Pamiętniku PTT”, „Roczniku Sądeckim”, „Almanachu Sądeckim” czy „Sądeczaninie”. Był bardzo aktywnym członkiem ZG PTT od 1991 oraz w latach 1995 – 2004 przez trzy kadencje jego wiceprezesem. Od 1995 reprezentował PTT w Radzie d/s Turystyki przy Premierze RP. Był członkiem Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych dla Przewodników Górskich oraz dla Pilotów Wycieczek.
Nadano mu prawie 40 odznaczeń, m. in. Krzyż Kawalerski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Odznaka Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989, Za Zasługi dla Turystyki, Złota Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złota Za Zasługi dla Sportu, Złota Za Zasługi dla Woj. Nowosądeckiego, Złoty Krzyż Małopolski, Medal Za Zasługi dla Woj. Małopolskiego, Złota Tarcza Herbowa Nowego Sącza, Medal 700-lecia Miasta Nowego Sącza, Złote Jabłko Sądeckie, Złota Odznaka PTT z Kosówką i inne. Otrzymał kilka tytułów a m. in. Osobowość Sądeckiej Turystyki, Przewodnik Turystyczny 2017, Przewodnik Turystyczny XX-lecia i inne.

Wojciech Lippa
Wojciech Lippa


Prezes PTT Beskid: 2004-2007


W kadencji 2004 – 2007 był prezesem Oddziału PTT „Beskid”, a w latach 1995 – 2001 pełnił funkcję wiceprezesa. Był też wybierany do władz krajowych Towarzystwa. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Głównego. W latach 2002 – 2008 był wiceprezesem Koła Przewodników. Od 2011 roku do chwili obecnej sprawuje tą funkcję ponownie. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 39 wycieczek. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wojciech Szarota
Wojciech
               Szarota


Prezes PTT Beskid: 2007-2019

W zarządzie Oddziału PTT „Beskid” już ósmą kadencję - od 2001 roku. Przez cztery kadencje pełnił funkcję prezesa, a przez dwie wiceprezesa. Sprawował także ważne funkcje we władzach krajowych Towarzystwa. Od 2007 roku, nieprzerwanie do chwili obecnej, jest członkiem Zarządu Głównego PTT. W latach 2010 – 2016 był wiceprezesem, a w kadencji 2016 – 2019 prezesem Zarządu Głównego. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego, pilota wycieczek i znakarza szlaków turystycznych. Poprowadził dla oddziału 280 wycieczek, w tym wycieczek pionierskich i wielodniowych. Od 1999 do 2019 roku był członkiem zarządu Koła Przewodników, pełniąc w kadencji 2008 – 2011 funkcję wiceprezesa. Za działalność społeczną w PTT odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a przez Marszałka Województwa Małopolskiego Złotym Krzyżem Małopolski. Wyróżniony także Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego i Złotym Jabłkiem Sądeckim. Został wybrany Człowiekiem Branży Turystycznej Sądecczyzny 2018 roku.

Jolanta Augustyńska
Jolanta Augustyńska


Prezes PTT Beskid 2019 - nadal

W Zarządzie Oddziału PTT „Beskid” działa już czwartą kadencję. W latach 2007 – 2016 sprawowała funkcję sekretarza, a od 2019 roku jest prezesem nowosądeckiego Oddziału. Pełniła także ważne funkcje we władzach krajowych Towarzystwa. W latach 2013 -2016 była sekretarzem Głównego Sądu Koleżeńskiego, a kolejną kadencję 2016-2019 sekretarzem Zarządu Głównego. Od 2019 roku sprawuje zaszczytną funkcję prezesa Zarządu Głównego PTT. Jest współorganizatorką z ramienia PTT O/Beskid „Biegu i Rajdu Kurierów”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Visegrad Maraton Rytro, oraz Biegu charytatywnego „Run 4 a smile” wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu WSB-NLU w Nowym Sączu,  a także Ambasadorką Festiwalu Biegowego w Krynicy. Założyła w PTT sekcję biegową i przez wiele lat była jej przewodniczącą. Z jej inicjatywy powstała formuła „wycieczek rodzinnych” oraz akcja ekologiczna „sprzątanie miasta Nowego Sącza”. Za społeczną działalność w PTT odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Joanna Dryla Bogucka Jurasović
Joanna Dryla Bogucka Jurasovic

W Zarządzie Oddziału PTT „Beskid” pracuje już czwartą kadencję – od 2010 roku. W 2007
stworzyła stronę internetową oddziału, www.pttns.pl, którą nadal, nieprzerwanie, prowadzi. Przez dwie kadencje, w latach 2010 – 2016 była członkiem Zarządu Głównego PTT, dla którego również prowadziła w tym okresie stronę internetową. Za społeczną pracę w PTT wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Robert Cempa
Robert Cempa
Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Organizator i przewodnik większości kilkunastodniowych wypraw PTT, niektórych z nich jest inicjatorem. Poprowadził dla oddziału 89 wycieczek (w większości wielodniowych, co znacznie zwiększa ilość dni wycieczkowych poprowadzonych dla Oddziału).  Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką i Złotym Jabłkiem Sądeckim.
Maria Dominik
Maria Dominik
Od 2011 roku redaguje pismo oddziałowe „Beskid”. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadziła dla oddziału 58 wycieczek, w tym dla dzieci ze Szkolnych Kół PTT i seniorów z Klubu Szalonych Emerytów. W kadencji 2013 – 2016 sprawowała funkcję sekretarza Sądu Koleżeńskiego Oddziału, a w latach 2014 – 2019 była członkiem zarządu Koła Przewodników. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego i Złotą Odznaką PTT z Kosówką.

Teresa Frączek
Teresa Frączek

W zarządzie Oddziału PTT „Beskid” w latach 2007 – 2016. Przez trzy kadencje pełniła funkcję skarbnika. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką i Złotym Jabłkiem Sądeckim.
Jerzy Gałda
Jerzy GałdaCzłonek Zarządu Oddziału PTT „Beskid” w latach 2001 – 2016. Przez pięć kadencji pełnił funkcję wiceprezesa. Od 1999 do 2011 roku był prezesem Koła Przewodników. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 160 wycieczek, w tym niemal wszystkie kultowe, zimowe wyjścia na Radziejową, na tzw. „krechę”. Pełnił wiele funkcji we władzach krajowych PTT. W latach 2001 – 2004 był członkiem Zarządu Głównego, a w kolejnej kadencji członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. W latach 2007 – 2010 przewodniczył Głównej Komisji Rewizyjnej. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Honorową Odznaką „Za zasługi dla turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Złotym Jabłkiem Sądeckim i Złotą Odznaką PTT z Kosówką.

Rudolf Gawlik
Rudolf GawlikBył wśród członków – założycieli reaktywowanego Oddziału PTT „Beskid”. Poprowadził dla oddziału 16 wycieczek. Był autorem wniosku o reaktywowanie GOT PTT. Włączał się w prawie wszystkie działania oddziału. Był prekursorem kolarstwa górskiego w oddziale. Przez kilka lat rozwieszał w mieście afisze informujące o wycieczkach oddziału. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz dwukrotnie przez wojewodę nowosądeckiego. Zmarł w 2019 roku.

Katarzyna Hejmej
Katarzyna
               Hejmej
W zarządzie Oddziału PTT „Beskid” od 2016 roku do chwili obecnej. Drugą kadencję sprawuje funkcję skarbnika. Od 2019 roku jest także skarbnikiem Zarządu Głównego PTT. Prócz bieżącej działalności pracuje przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji tak w Oddziale jak i dla Zarządzie Głównym. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Krzysztof Jankowski
Krzysztof
               JankowskiOd 2019 roku jest członkiem Zarządu Oddziału „Beskid” i prezesem Klubu Przewodników PTT. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 36 wycieczek.
Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Małgorzata Kieres
Małgorzata
               KieresW zarządzie Oddziału PTT „Beskid” w latach 1992 – 2001. Sprawowała przez trzy kadencje funkcję sekretarza, łącząc ją w kadencji 1998 – 2001 z funkcją wiceprezesa. Pełniła również funkcje we władzach krajowych PTT. Od 1992 do 1995  roku była wiceprzewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego, a przez dwie kadencje, w latach 1995 – 2001, członkiem Zarządu Głównego. Poprowadziła dla oddziału 10 wycieczek. Pisała artykuły do Beskidu. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Odznakami  Honorowymi  „Za zasługi dla turystyki” i „Zasłużony działacz turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza.

Władysław Kowalczyk
Władysław
               Kowalczyk
Członek zarządu Oddziału PTT „Beskid” od 1995 do 2007 roku. W kadencji 1998 – 2001 pełnił funkcję wiceprezesa. Posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 171 wycieczek. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznakami  Honorowymi „Za zasługi dla turystyki” i „Zasłużony działacz turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza. Zmarł w 2009 roku.

Jan Krajewski
Jan KrajewskiCzłonek Zarządu Oddziału PTT „Beskid” w latach 1998 – 2004. Ponadto przez dwie kadencje był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, a przez jedną, zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Od 2010 do 2013 roku był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Posiadał uprawnienia Przewodnika GOT PTT. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki” i Złotą Odznaką PTT z Kosówką. Zmarł w 2013 roku.

Joanna Król
Joanna KrólW Zarządzie Oddziału PTT „Beskid” od 2007 do 2019 roku. Z jej inicjatywy powstały przy nowosądeckim oddziale dwa szkolne koła PTT. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadziła dla oddziału 129 wycieczek, w tym kilkadziesiąt dla dzieci. W latach 2011 – 2019 była wiceprezesem Koła Przewodników. Pełniła funkcje we władzach krajowych PTT. W kadencji 2010 – 2013 była skarbnikiem Zarządu Głównego, a w latach 2013 – 2016 zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Za działalność społeczną w PTT odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Srebrnym Jabłkiem Sądeckim i Złotą Odznaką PTT z Kosówką.

Władysław Łoboz
Władysław
               ŁobozCzłonek Zarządu Oddziału PTT „Beskid” od 2013 roku. Od 2016 roku do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa. W latach 2013 – 2016 pracował w Głównej Komisji Rewizyjnej, a w latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Głównego PTT. Jest przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej Górskiej Odznaki Turystycznej, a także twórcą nowej odznaki „Turystyczna Korona Tatr”, dla której opracował regulamin. Posiada uprawnienia Przewodnika GOT PTT i znakarza szlaków turystycznych. Poprowadził dla oddziału 17 wycieczek. W 2017 roku osobiście odnowił ponad 50 km Sądeckich Szlaków Spacerowych PTT. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Nowosądecką Izbę Turystyczną.

Leszek Małota
Leszek Małota

 


Członek zarządu Oddziału PTT „Beskid” przez pięć kadencji, w latach 1992 – 2007. Od 2010 do 2013 roku był członkiem Sądu Koleżeńskiego, a w kolejnej kadencji członkiem Komisji Rewizyjnej. Posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego i beskidzkiego oraz pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 136 wycieczek. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznakami Honorowymi  „Za zasługi dla turystyki” i „Zasłużony działacz turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką, Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza oraz Złotym Jabłkiem Sądeckim.
Barbara Michalik
Barbara
               Michalik


W 2009 roku założyła przy nowosądeckim oddziale PTT sekcję seniorów, pod nazwą „Klub Szalonych Emerytów” i została jej przewodniczącą. Jej ideą jest promowanie wśród seniorów aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, obcowania z przyrodą i towarzyskiej integracji. Osiąga te cele poprzez organizację w ciągu roku 50 wycieczek górskich, krajoznawczych i imprez integracyjnych.
Oprócz działalności turystycznej zainspirowała wśród seniorów wolontariat w obszarze charytatywnym i społecznym. Razem z członkami Klubu Szalonych Emerytów bierze cyklicznie czynny udział w akcji charytatywnej „Sercu – Serce”, a także w wielu akcjach społecznych na Sądecczyźnie.
Za działalność społeczną na rzecz seniorów wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Złotym Jabłkiem Sądeckim i Złotą Odznaką PTT z Kosówką. W 2016 roku została nominowana w plebiscycie „Sądeczanin Roku”, w którym zajęła zaszczytne drugie miejsce.

Witold Mikusiński
Witold
               Mikusiński
W zarządzie Oddziału PTT „Beskid” od 1992 do 2001 roku. Pełnił przez jedną kadencję funkcję sekretarza, a przez kolejną, wiceprezesa. Przez kilka lat wypisywał ręcznie afisze informujące o wycieczkach. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Złotą Odznaką PTT z Kosówką, Odznaką Honorową „Zasłużony działacz turystyki” oraz Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza.

Łukasz Musiał
Łukasz MusiałW Zarządzie Oddziału PTT „Beskid” w latach 2010 – 2019. W 2011 roku objął funkcję prezesa Koła Przewodników, którą sprawował do roku 2019. W latach 2011 – 2017 był przewodniczącym Sądeckiej Grupy Rowerowej PTT. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Dla oddziału poprowadził 84 wycieczki. Przez kilkanaście lat przygotowywał plakaty wycieczkowe. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego i Srebrnym Jabłkiem Sądeckim

Paweł Myślik
Paweł MyślikOd 2016 roku do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Głównego PTT, gdzie od 2019 roku sprawuje funkcję sekretarza. W Oddziale PTT „Beskid” trzecią kadencję jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Zorganizował digitalizację archiwalnych Kronik PTT i „Beskidu”. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Józef Orlita
Józef OrlitaW zarządzie Oddziału PTT „Beskid” od 2010 do 2019 roku. Wcześniej, przez trzy kadencje, był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przez kilkanaście lat rozwieszał afisze informujące o wycieczkach. Była to mozolna, wymagająca systematyczności i terminowości praca. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Stanisław Pałka
Stanisław
               Pałka

Członek Zarządu PTT „Beskid” w kadencji 2016 – 2019. Położył podwaliny pod powstanie Klubu Szalonych Emerytów, organizując już kilka lat wcześniej nieformalne wycieczki dla seniorów. Posiada uprawnienia Przewodnika GOT PTT. Poprowadził 24 wycieczki oddziałowe oraz blisko 150 dla Klubu Szalonych Emerytów. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką  i Złotym Jabłkiem Sądeckim. Otrzymał także wyróżnienie Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

Ryszard Patyk
Ryszard PatykPosiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Dla oddziału poprowadził 151 wycieczek. W kadencji 2007 – 2010 był sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Oddziału, a w latach 1998 – 2005 członkiem zarządu Koła Przewodników. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Honorową Odznaką „Za zasługi dla turystyki” i Złotą Odznaką PTT z Kosówką. Zginął w Tatrach w 2012 roku.

Tadeusz Pogwizd
Tadeusz
               Pogwizd
Członek zarządu Oddziału PTT „Beskid” w latach 1992 – 2001. W kadencji 2001 – 2004 był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, a przez dwie kolejne kadencje zastępcą przewodniczącego i członkiem Komisji Rewizyjnej. W 1990 roku z jego inicjatywy utworzono Sekcję Narciarską PTT. Był jej przewodniczącym aż do 2018 roku. Poprowadził dla oddziału 36 wycieczek. Za działalność społeczną w PTT odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony także Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza.

Małgorzata Przybylska
Malgorzata Przybylska
Od 2013 do 2017 roku działała aktywnie w Sądeckiej Grupie Rowerowej PTT. Posiada uprawnienia przewodnika międzynarodowego UIMLA, przewodnika tatrzańskiego i beskidzkiego, pilota wycieczek oraz znakarza szlaków turystycznych. Poprowadziła dla oddziału 60 wycieczek. W latach 2011 – 2014  była sekretarzem Koła Przewodników. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Krystyna Smajdor
Krystyna
               SmajdorOd 2013 w artystycznej formie opracowuje kronikę oddziału, dokumentując wycieczki i inne wydarzenia z działalności oddziału. Przez osiem lat zredagowała piętnaście obszernych tomów, bogato ilustrowanych zdjęciami i opatrzonych komentarzem. Za działalność kronikarską wyróżniona Dyplomem Marszałka województwa Małopolskiego, Srebrnym Jabłkiem Sądeckim i Złotą Odznaką PTT z Kosówką.

Zbigniew Smajdor
Zbigniew
               Smajdor
Członek Zarządu Oddziału PTT „Beskid” piątą kadencję - od 2007 roku. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję wiceprezesa, a przez dwie kadencje funkcję sekretarza. Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT od 2013 roku do chwili obecnej. Posiada uprawnienia Przewodnika GOT PTT
i znakarza szlaków turystycznych. Poprowadził dla oddziału 36 wycieczek. Od 2013 roku współredaguje kronikę oddziału. Za działalność społeczną w PTT odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wyróżniony także Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Srebrnym Jabłkiem Sądeckim i Złotą Odznaką PTT z Kosówką.

Agnieszka Szeliga
Agnieszka
               SzeligaW zarządzie Oddziału PTT „Beskid” od 2016 roku. W oddziale odpowiedzialna głównie za pozyskiwanie i rozliczanie dotacji, włączyła się także w pozyskiwanie dotacji dla Zarządu Głównego. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Grażyna Świerczek
Grażyna
               ŚwierczekCzłonek zarządu Oddziału PTT „Beskid” w latach 1998 – 2007. Przez trzy kadencje sprawowała funkcję skarbnika. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki” i Złotą Odznaką PTT z Kosówką.

Anna Totoń
Anna Totoń
Była wśród 30 osób – założycieli reaktywowanego Oddziału PTT „Beskid”. Od 1992 do 2001 roku była członkiem zarządu Oddziału PTT „Beskid”, pełniąc przez jedną kadencję funkcję wiceprezesa, a przez kolejną, skarbnika. Sprawowała też funkcję sekretarza Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Rozpoczęła opracowywanie kronik oddziału. Jest autorką 19 tomów. Poprowadziła dla oddziału 11 wycieczek. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza.

Marta Treit
Marta Treit
Członek zarządu Oddziału PTT „Beskid” w kadencji 2007 – 2010. Przez 20 lat w zarządzie Koła Przewodników, pełniąc w tym czasie, przez pięć kadencji, funkcję sekretarza. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadziła dla oddziału 22 wycieczki. Za działalność społeczną w PTT wyróżniona Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką oraz Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wiesław Wcześny
Wiesław
               WcześnyCzłonek zarządu Oddziału PTT „Beskid” przez cztery kadencje, od 2004 do 2016 roku.  Przez trzy kadencje pełnił funkcję wiceprezesa. Od 1999 do 2011 roku sprawował też funkcję wiceprezesa Koła Przewodników. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 110 wycieczek. Z jego inicjatywy rozpoczęto w 2004 roku współpracę z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Był organizatorem wszystkich wycieczek dla słuchaczy SUTW i większość z nich poprowadził jako przewodnik. Opiekuje się Biblioteką Górską PTT oraz koordynuje udział przewodników PTT w kweście Ratujmy Sądeckie Nekropolie. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla turystyki” i „Zasłużony działacz turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Złotym Jabłkiem Sądeckim oraz przez Nowosądecką Izbę Turystyczną.

Marek Wojsław
Marek WojsławCzłonek zarządu Oddziału PTT „Beskid” w latach 2001 – 2007. Od 1999 do 2019 roku w zarządzie Koła Przewodników. Przez trzy kadencje sprawował funkcję wiceprezesa, a przez 20 lat funkcję skarbnika.
W latach 2001 -2004 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 40 wycieczek. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką PTT z Kosówką i Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Krystyna Wolak
Krystyna
               WolakCzłonek zarządu Oddziału PTT „Beskid” w latach 2001 – 2007. Przez dwie kadencje pełniła funkcję sekretarza. W kadencji 1998 – 2001 była zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w 2019 roku została wybrana członkiem Sądu Koleżeńskiego.

Jacek Zaremba
Jacek ZarembaCzłonek – założyciel reaktywowanego Oddziału PTT „Beskid”. Złożył pierwszych 55 numerów „Beskidu”. Przez lata przepisywał na komputerze teksty z rękopisów i maszynopisów, łącznie 1200 stron. Napisał do kolejnych numerów "Beskidu" wiele artykułów, głównie historycznych, związanych z regionem. Przez kilkanaście lat pracując jako dziennikarz w regionalnej prasie, regularnie zamieszczał materiały dotyczące działalności oddziału. Również przez kilkanaście lat wykonywał afisze informujące o wycieczkach. Włączał się też w prace nad "Pamiętnikiem PTT". Otrzymał nagrodę wojewody nowosądeckiego oraz ministerialną odznakę „Za Zasługi dla Kultury”. Zmarł w 2017 roku.

Krzysztof Żuczkowski
Krzysztof Żuczkowski


Członek zarządu Oddziału PTT „Beskid” w kadencji 2001 – 2004. Posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. Poprowadził dla oddziału 154 wycieczki, był inicjatorem kilku cyklicznych imprez wielodniowych. W latach 2001 – 2004 był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Za działalność społeczną w PTT wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki” i Złotą Odznaką PTT z Kosówką. Zmarł w 2004 roku.